Övriga tjänster

Biz Match Making's övriga tjänster

Vill ni få individuell hjälp med att hitta en samarbetspartner och komma igång med en aktivitet? Då finns det hjälp att få. Välj hur ni vill ha hjälp.

Matchningshjälpen

Individuell hjälp med matchning till en lämplig samarbetspartner

Kostnad: 3800 kr

Kontakta oss

Mailkontakt: kontakt@bizmatchmaking.se

Aktivitetshjälpen

Individuell hjälp med förslag på en lämplig aktivitet för samarbetet samt en handlingsplan för genomförandet

Kostnad: 3800 kr

Kontakta oss

Mailkontakt: kontakt@bizmatchmaking.se

Kombohjälpen

En kombination av både individuell hjälp med matchning och hjälp med förslag på aktivitet samt handlingsplan för aktiviteten

Kostnad: 5600 kr

Kontakta oss

Mailkontakt: kontakt@bizmatchmaking.se