FAQ

Frågor och svar om Biz Match Making

På denna sida
  • Hur skiljer sig tjänsten Biz Match Making från andra nätverk?
  • Måste jag dela med mig av min kundlista till min samarbetspartner?
  • Varför kostar det pengar att använda verktyget och få en matchning?
  • Tidigare betalade man en årsavgift för att vara med i Biz Match Making. Varför är det ändrat?
  • Är det bara företaget som frågar om en matchning som betalar?

Hur skiljer sig tjänsten Biz Match Making från andra nätverk?

Biz Match Making går ut på att två (eller flera) företag som vänder sig till samma målgrupp via olika typer av aktiviteter kan attrahera sina varor eller tjänster till det andra företagets kunder. Här är det fråga om win-win-win. Båda företagen och kunden vinner på samarbetet.

Annat affärsnätverkande handlar om att hjälpa en företagare att komma i kontakt med en kontakt på ett företag för att där sälja sin tjänst eller produkt. Nätverkande är alltså inget win-win-win-förhållande utan mera ett sätt för ett företag att få hjälp med att "få dörren öppnad " in till ett annat företag.

Måste jag dela med mig av min kundlista till min samarbetspartner?

Nej, absolut inte. När ni till exempel skickar nyhetsbrev till varandras kunder så skickar varje företag till sina kunder med information om eller ett erbjudande ifrån det samverkande företaget. Likaså kan man på respektive företags webbsida lägga information om eller ett erbjudande ifrån det samverkande företaget.

Varför kostar det pengar att använda verktyget och få en matchning?

Verktyget är avancerat och utvecklat av proffs för att skapa en optimal matchning utifrån målgrupper och nyckelord. Verktyget underhålls och uppdateras kontinuerligt. Verktyget kan jämföras med motsvarande verktyg för privatpersoner som letar partner, med den skillnaden att det här är till hundra procent riktat till företag som söker samarbetspartners för att öka sin försäljning.

Tidigare betalade man en årsavgift för att vara med i Biz Match Making. Varför är det ändrat?

Då vi gjorde en kundundersökning visade det sig att de flesta tillfrågade kunder svarade att de föredrar att betala först när de fått en matchning istället för att betala en årsavgift utan att vara säker på att hitta en samarbetspartner.

Är det bara företaget som frågar om en matchning som betalar?

Nej, båda företagen betalar när bägge företagen har accepterat ett samarbete.